Çevreyi kirletenlere bin 362 lira para cezası

2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Çevre Kanununa aykırı davrananlara 2022'de kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında artırıldı.  

PAYLAŞ
Aba Medya - Yasemin Günay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete' de yayımlandı. 2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Çevre Kanununa aykırı davrananlara 2022'de kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında artırıldı.  

Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815 lira idari para cezası ödeyecek. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 2 bin 171 lira, ulaşım araçları için 6 bin 555 lira, iş yerleri ve atölyeler için 21 bin 903 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 65 bin 750 lira olacak. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere ise 1362 lira para cezası kesilecek.

1 Ocak 2022'den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahipleri 5 bin 633 lira ceza ödeyecek. Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işletenler 131 bin 516 lira ceza ödeyecek.

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 263 bin 49 lira olacak.Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 2 bin 171 lira, ulaşım araçları için 6 bin 555 lira, iş yerleri ve atölyeler için 21 bin 903 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 65 bin 750 lira olacak.Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırıldı.

Atıkları toprağa verenlere 131 bin 516 lira ceza

İlgili kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 131 bin 516 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 3 bin 267 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak. Ormana yakın yerde kanuna aykırı anız yakanların cezası 5 kat artacak bKanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 109,49 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 263 bin 49 lira idari para cezası verilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 6 bin 555 lira olacak.

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere  bin 362 lira ceza

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 lira olarak belirlendi. Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlar, kanuna aykırı şekilde toplayanlar, depolayanlar, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırıldı.

Usul ve esaslara aykırı plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına ceza
Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 22 lira 53 kuruş, elektronik ortamda satış yapanlara ise 4 bin 86 liradan 40 bin 860 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 20 bin 430 lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 2 bin 43 lira ceza uygulanacak.
 

Aba Medya Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN